Levla skola och fritidshem

Levla Lärmiljön är ett vägledande stödmaterial som är tänkt att användas av skol- och fritidspersonal med syfte att stödja arbetet med ledning och stimulans och att göra extra anpassningar. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten - fokus läggs på lärmiljö och inte på elev. Det är viktigt att identifiera elevens behov och att konkreta anpassningar och insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Stödmaterialet består av formulär , 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och elevens kontext. Det består även av en anpassningsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

Stödmaterial beskrivning av problemsituation

Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera elevens perspektiv.

Stödmaterial: önskat läge

Önskat läge: Tillsammans med elev/elever tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.

Stödmaterial: insatser - anpassningar och åtgärder

Anpassningsbank: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med elev/elever kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassningsbank inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.

Stödmaterial: avstämning

Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.

Kontakt

Liselott Wihlbäck
specialpedagog
liselott.wihlback@umea.se

Anna Boman
specialpedagog
anna.boman@umea.se

Sidan publicerades