Anpassningsbank, skola och fritidshem

Anpassningsbanken är en del i Levla Lärmiljöns vägledande stödmaterial för skola och fritidshem. När du/ni har arbetat med formulären Beskrivning av problemsituation och Önskat läge kommer ofta idéer om möjliga insatser som kan provas. Om ni behöver ökad kunskap eller vill inspireras vidare finns här kortfattade beskrivningar med fokus på vad som kan göras i lärmiljön. Beskrivningarna är indelade i kategorierna: Förhållningssätt, strukturstöd, strategistöd, kommunikationsstöd och organisation.

Förhållningssätt
Sidan publicerades