Besked om plats

Pedagogiska placeringsenheten strävar efter att skicka ut besked om plats två månader i förväg. Du får beskedet via mejl, sms eller brev. Vid nyplacering är barnet garanterad en plats i Umeå kommun om du har ansökt fyra månader i förväg.

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

När du får ett erbjudande om plats ska du svara inom fem dagar, annars stryks barnet ur kön. Kom ihåg att samtliga vårdnadshavare måste besvara/underteckna platserbjudandet.

Du svarar ja eller nej till erbjudandet om plats. Om du fått ett platserbjudande som du önskat i er ansökan och tackar ja eller nej stryks barnet ur kön.

Om du fått erbjudande om plats till en förskola du inte köat till så behåller du din köplats till dina ursprungliga önskemål oavsett om du nu tackar ja eller nej. Det innebär dock att rätten till plats inom fyra månader upphör.

Därefter skickas ett beslut om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp. Öppnas i nytt fönster.

Rätt till plats i förskola inom fyra månader

Du har rätt till plats på en kommunal förskola när du har stått i kö i fyra månader om du uppfyller Umeå kommuns regler om plats i förskola. Kan kommunen inte erbjuda en plats som du har önskat får du erbjudande om garantiplats så nära barnets folkbokföringsadress som möjligt.

Om ditt barn fått en garantiplats, och ni under tiden väntar på platserbjudande till någon av de förskolor ni önskat, tänk på att erbjudande skickas ut först när det uppstår en ledig plats på någon av de önskade förskolorna. En del förskolor har så lång kö som 1–2 år och tar inte in några nya barn förrän i augusti nästkommande läsår.

Står du endast i kö till fristående förskola eller pedagogisk omsorg omfattas du inte av rätten till plats inom fyra månader.

Sidan publicerades