Öppettider och vistelsetider fritidshem

Öppettider

Alla fritidshem, oberoende av om det är en kommunal eller fristående verksamhet, har öppet från klockan 06.30 till 18.30.

Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider ska du meddela behov minst 14 dagar i förväg så att fritidshemmet kan planera sin bemanning. Kommunala fritidshem kan utöka öppettiderna från tidigast klockan 06.00 och till senast klockan 19.00 om samtliga vårdnadshavare arbetar.

För behov av omsorg på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger, läs mer om Aftonstjärnans verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vistelsetider

När du arbetar eller studerar vistas barnet på fritidshemmet den tid du arbetar eller studerar plus restider. Du ansvarar för att lägga in ditt barns vistelsetider i fritidshemmets digitala närvarosystem. När du har semester eller lov vistas inte ditt barn på fritidshemmet.

Om ditt barn inte nyttjar sin fritidsplats ska du avsluta den. Har barnet inte varit närvarande alls under två månader, med undantag för sommarlovet kan platsen avslutas på uppdrag av rektor om inte vårdnadshavare själv avslutat den. Uppsägningstiden är alltid 2 månader.

Föräldraledig vårdnadshavare till elev i förskoleklass till och med årskurs 3

erbjuds fritidshemsplats tio timmar per vecka förutom grundskolans lovdagar när du som förälder är föräldraledig med yngre syskon. Avgift betalas under tolv månader enligt beslutad taxa. Vistelsetiden under föräldraledighet på fritidshem beslutas av rektor.

Har barnet har behov av utökad tid utifrån särskilda skäl ska du kontakta rektor.

Har du behov av placering mer än tio timmar för ditt barn på fritidshemmet utifrån studier eller arbete ska Ansökan om utökad vistelsetid under föräldraledighet fyllas i och skickas till pedagogiska placeringsenheten tillsammans med Intyg om arbete/studier.

Föräldraledig vårdnadshavare till elev i årskurs 4 - 6

Ditt barn har inte rätt till plats på fritidshemmet när du är föräldraledig med yngre syskon. Platsen kommer att avslutas 1 månad efter syskonets födelse. Har ditt barn behov av plats på fritidshem utifrån särskilda skäl ska du kontakta rektor.

Arbetslösa vårdnadshavare

Om du är arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen erbjuds ditt barn plats den tid du behöver för att aktivt söka arbete. Rektor beslutar om vistelsetiden.

Övriga familjesituationer

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven, pensionär eller erhåller graviditetspenning har ditt barn möjlighet till plats på fritidshemmet utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Rektor beslutar om vistelsetiden i dialog med dig.

Vistelsetiden för barn med växelvis boende hos båda sina vårdnadshavare bestäms utifrån det behov den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos har. Undantag är behov av omsorg under nätter, kvällar och helger och de fyra veckor den vanliga fritidsverksamheten har sommarstängt. Under dessa perioder förväntas vårdnadshavarna samordna sina behov av fritidshem.

Sommaröppen verksamhet

De flesta förskolor och fritidshem är stängda fyra veckor i juli. Under dessa veckor erbjuder vi barn som har behov av förskoleverksamhet eller fritidshem en plats i någon av våra sommaröppna enheter. Läs mer om sommaröppen verksamhet Öppnas i nytt fönster.

Stängt vid planeringsdagar

Fritids har stängt tre heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Verksamheten ska meddela vilka dagar de har stängt senast två månader i förväg. Har du inte möjlighet att själv ordna tillsynen dessa dagar, ska behov om alternativ tillsyn meddelas till rektor senast 14 dagar före stängningstillfället. Din avgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

Omsorg på kvällar, nätter och helger för barn 1–13 år

Barn 1–13 år som har behov av omsorg under kvällar, nätter och helger kan få plats på Aftonstjärnan som ligger på Berghem, Skidspåret 6, i Umeå. Denna omsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid.

Läs mer om Aftonstjärnans verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades