Olycksfallsförsäkring

Barn i kommunal förskola, familjedaghem och elever i kommunal skola är försäkrade dygnet runt genom kommunens olycksfallsförsäkring. Elever i yrkeshögskola, komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Försäkringen omfattar även barn och elever i de fristående förskolor och skolor som har valt att ingå i kommunens olycksfallsförsäkring.

Skademarkörer och valarbetare är försäkrade under verksamhetstid.

Om en skada inträffar

  • När en skada inträffar ska du anmäla skadan snarast möjligt till bolaget.
  • För barn och minderåriga elever anmäls skadan av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada ska du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spara alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via Internet.

Kontakt

Försäkringsbolag

Van Ameyde Sweden AB
info@vanameyde.se
0457-201 70

Sidan publicerades