Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Särskola

Inför ett mottagande i särskolan ska en utredning göras, utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk. Ett mottagandeteam som består av samordnare för särskolan, specialpedagog, två skolpsykologer och en medicinskt ledningsansvarig handlägger och bereder beslut. Beslutet om mottagande fattas sedan av utbildningsdirektören. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskolan. För information om ansökning kontakta samordnaren för särskolan.

Läs mer på skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om särskilt stöd och service (LSS) ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stor hänsyn tas till varje enskilt barn. Ansvarig:

Region Västerbotten, barn- och ungdomshabiliteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades