Grundsärskola och inriktning träningsskola

Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år och har även rätt till ett till två extra skolår om eleven ej nått upp till kunskapsmålen. En individuell utvecklingsplan ska upprättas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Grundsärskolans kursplaner omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik.

Inriktningen träningsskolans kursplaner omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem efter skoltid

På respektive särskola finns en fritidsavdelning för elever i särskolan. Fritidsplats kan nyttjas till det kalenderår som eleven fyller 12 år. Kontakta ansvarig rektor för plats på fritidsavdelning.

Socialtjänsten erbjuder korttidsvistelse för barn och unga för elever från 12 år.

Kontakta fritidsavdelningarna

Hagaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Vildkatten

Carlshöjdsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Kullerstenen

Ersängsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Lyan

Östra Ersbodaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Mångubben är för elever mottagna i särskolan med specifika behov inom autismspektrum­tillstånd. Plats på Mångubben tilldelas efter prövning i ett ansökningsförfarande via rektor Tomas Forslund och samordnare för särskolan.

Sidan publicerades