Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en av de insatser man kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom korttidsvistelsen får den funktionsnedsatte avkoppling och miljöombyte medan anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelse för barn och unga

Korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionsnesättning kan innebära vistelse på korttidsboende eller hos stödfamilj. Genom korttidsvistelsen får föräldrarna avlastning och barnet miljöombyte och rekreation.

Korttidsboende

I Umeå kommun finns flera korttidsboenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Korttidsboenden för barn och unga

Stödfamilj

Vistelse i stödfamilj innebär att en annan familj tar emot barnet i sitt eget hem. Barnet/ungdomen får komma till stödfamiljen till exempel en gång i månaden. Stödfamiljer är efterfrågade. Det är därför en fördel om familjen själv kan ge förslag på stödfamilj. Innan en familj kan blir stödfamilj utreds familjen av socialtjänsten.

Hur man blir stödfamilj

Korttidsboende för vuxna

Korttidsboende finns på olika platser i Umeå kommun. Du kan bli beviljad korttidsplats vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet.

Sidan publicerades