Skolskjuts, anpassad skola

Enligt skollagen har elever i anpassad skola rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs. Hänsyn ska tas till hur långt det är till skolan, hur trafikförhållandena är, elevens funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda omständigheter. För att ha rätt till skolskjuts måste eleven vara folkbokförd i Umeå kommun.

Rätten till skolskjuts gäller endast vid behov och för resor till och från skola, korttidsboende samt fritidshem om det behovet finns.

Anmäl skolskjuts varje nytt läsår

Vårdnadshavare till elev behöver göra en ny anmälan varje nytt läsår. I anmälan schemalägger du tider när eleven får lämnas vid aktuell adress. Det är utifrån din anmälan som skolskjuts beställs.

Skicka in i god tid, senast 1 maj, för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen efter sommaren. Om du anmäler om skolskjuts nära eller efter skolstart är det en handläggningstid 7–10 dagar innan ditt barn kan få rätt till skolskjuts.

Busskort

Vid frågor om busskort för elev i anpassad grundskola (grundsärskola), vänd dig till skolans skolskjutshandläggare.

Vid frågor om busskort för elev på anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskolan), vänd dig till din mentor på skolan.

Kontakt

Avboka bil, dygnet runt

Ring och avboka varje dag ditt barn inte ska åka så slipper skolbilen köra i onödan.

Umeå taxi 090-77 00 00


Handläggare skolbil i anpassad skola

Kristina Ohlsson
070-600 50 13
kristina.ohlsson@umea.se

Frågor om busskort, kontakta respektive skola.

Sidan publicerades