Bidrag för återställning

Fastighetsägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus kan ansöka om bidrag för återställning i eller utanför lägenheten. Återställningsbidrag gäller för utförda anpassningar i hyreshus som medfört att lägenheten har blivit svår att hyra ut.

Bostadsrättsföreningar/ägarlägenhetsfastighet

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag för återställning av åtgärder utförda i föreningens gemensamma utrymmen, utanför bostadsrättslägenhet, gäller även ägarlägenhetsfastighet.

Den som äger sin bostad kan inte få bidrag för återställning.

Förutsättningar för att få återställningsbidrag

  • Återställningsbidraget gäller från och med januari 1983 enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för anpassningar som gjorts enligt tidigare bidragsbestämmelser eller har bekostats på annat sätt.
  • Anpassningsåtgärden används inte längre och är till nackdel för andra boende.
  • Svårigheter att hyra ut den anpassade lägenheten. Fastighetsägaren har svårt att hyra ut lägenheten i befintligt skick. Kommunen har haft möjlighet att undersöka om någon person med funktionsnedsättning har haft behov av den anpassade lägenheten, men har inte lyckats.
  • Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för den återställning som kommunens bostadsanpassning bedömer som nödvändig.

Ansök om bidrag för återställning

Sidan publicerades