Bostadsförsörjningsprogram

Kartan du kommer till via länken ovan ersätter den karta i pdf-format som tidigare bifogats tabellen i byggnations­antagandet. Informationen som ligger till grund för kartan är bedömningar gällande projektens volym och tidplan och kan därför komma att förändras över tid. Kartunderlaget togs fram i februari 2020, det kan därför finnas nyare projekt som inte syns i kartan. Underlaget till kartinformationen uppdateras en gång per år.

Klicka på kartskiktsfliken till vänster i kartan för att välja vilken period som ska visas och om du vill se projekt på privat eller kommunal mark. I inforutorna finns länkar till kommunens projektsidor och till gällande detaljplaner. För att ta del av en detaljplan kan du behöva ladda ner en plugin till din webbläsare som heter DjVu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades