Adresser, namnsättning, lägenhetsregister

Ortnamnen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan invånare, som en del av språket och för att vi ska kunna orientera oss. Med ortnamn menas i det här sammanhanget namn på gator och vägar, kvarter, parker, idrottsanläggningar och liknande.

Läs om hur namn- och adressättning går till i kommunen på sidorna i menyn.

Sidan publicerades