Adresser, namnsättning, lägenhetsregister

Ortnamnen spelar en viktig roll i kommunikationen mellan invånare, som en del av språket och för att vi ska kunna orientera oss. Med ortnamn menas i det här sammanhanget namn på gator och vägar, kvarter, parker, idrotts­anläggningar och liknande.

Uppgifter om alla Sveriges bostäder ska enligt lag föras in i ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Adressregistret är även kopplat till andra samhällsfunktioner såsom posten, skatteverket och folk­bokföringen.

Läs om lägenhetsregistret och hur namn- och adressättning går till i kommunen på sidorna i menyn.

Hitta rätt!

Adresserna är lokaliserande och utgör grunden för postens adresser. En bra adressättning är viktig för att utrycknings­fordon som brandkår, ambulans och polis snabbt skall hitta fram till en adress. Även i offentlig förvaltning är ortnamn och adresser av betydelse vid planering, exploatering och förvaltning. Att hjälpen från hemtjänsten eller taxi skall nå fram är andra exempel där adressen spelar en viktig roll.

Demobild

Blåljuskollen

Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket för Sveriges kommuner, med syfte att kvalitets­säkra och peka ut geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

Blåljuskollen innehåller, av blåljusaktörerna utpekade objekt och företeelser som är viktiga för att kunna hitta rätt. Det omfattar information om adresser, byggnader, anläggningar, namn på platser, vägar och järnvägar som ingår i samverkan med Lantmäteriet respektive Trafikverket.

Umeå kommun är blåljuscertifierade och ansvarar för att Geodatan är aktuell och håller en tillräckligt hög kvalitet.

 • Kontakt

  Lantmäteri

  Expedition

  090-16 13 00 lantmateri@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Begränsad bemanning vecka 28-32
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

 • Kontakt

  Lantmäteri, Ortnamn

  Ortnamnshandläggare

  090-16 13 06 ortnamn@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

Sidan publicerades