Värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, till exempel en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller dylikt påbörjas.

Du måste också skicka en anmälan om det gäller utbyte till ny värmepump respektive kompletteringsborrning och liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten.

Inom vattenskyddsområde Öppnas i nytt fönster. kan det finnas tillståndsplikt och den omfattar i såfall även kyländamål.

Anmälan

Du gör din anmälan med hjälp av en e-tjänst.

Till anmälan ska du också bifoga en situationsplan, där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges.

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift på 2 025 kronor. Vi lovar att skicka svar på anmälan om installation av värmepump inom 10 arbetsdagar.

Information om bergvärmeborrning

För bergvärme krävs att "Normbrunn-16" följs vid arbetet, via den här länken hittar du vägledning för att borra brunn från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder minst en 10 kubikmeters sedimentationscontainer och om möjligt sedan infiltrerar borrkaxvattnet över gräs- eller grusyta innan det leds vidare. Då undviks problem i vattendrag och ledningssystem.


Kontaktpersoner

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Sidan publicerades