Illustration av en arbetsplats med skrivare, belysning, datorskärm, mobilladdare, dator, skrivbord

Illustration av möjligheterna att spara energi på jobbet

Så sparar du el på jobbet

Elektronisk utrustning på din arbetsplats förbrukar energi även när du inte använder den. Därför är det viktigt att stänga av utrustningen när den inte används. Genom små åtgärder kan du enkelt spara energi på din arbetsplats. En minskad energianvändning är bra för miljön och sparar pengar.

I ett genomsnittligt kontor kan standby-el stå för upp till 10 procent av den totala energiförbrukningen under ett år. Detta är alltså el som datorer, skärmar med mera förbrukar när du inte använder dem. Om alla skulle stänga av utrustningen när de går från jobbet så skulle vi minska onödiga koldioxidutsläpp och kapa elkostnader.

Belysning

  • Släck all belysning som inte används. Släck även belysning och projektor i mötesrummet när du lämnar mötes­rummet.
  • Släcka alltid lampan "på knappen" där det är möjligt även om lokalens belysning släcks automatiskt först några minuter efter du lämnat rummet.
  • Byt ut gamla lampor till LED. En LED-lampa använder cirka 80 procent mindre än en gammaldags glödlampa. Det sparar energi och är även billigare i längden (räknat på elpris 1 krona per kilowattimme). En glödlampa med en effekt på 60 watt, en på livslängd på 1 000 timmar och kostar 6 kronor. Total kostnad för 25 000 timmar belysning med glödlampa blir 1 650 kronor. En LED-lampa med en motsvarande effekt på 8 watt, en livslängd: 25 000 timmar kostar 60 kronor. Total kostnad för 25 000 timmar belysning med LED-lampa blir endast 260 kronor.

Dator och datorskärm

  • Låter du datorn och skärmen stänga av sig själv så förbrukas energi innan den nått standby-läge. Sätt den i standby-läge när du går på rast, lunch.
  • En dator förbrukar cirka 20 watt i standby-läge och en datorskärm förbrukar cirka 4 watt när de inte används. Stäng av datorn och skärmen vid dagens slut, över helgen eller när du går på semester.
  • Tar det lång tid innan datorn går ned i energisparläge? Se över datorns inställningar
  • Två datorskärmar innebär en högre energianvändning än en skärm. Fundera om dina arbetsuppgifter skulle fungera lika bra med en skärm.

Dörröppnaren

Automatiska dörröppnare är till för tillgänglighet i byggnader och ett viktigt hjälpmedel. Dörren öppnas maximalt och hålls öppen under en tillräckligt lång tid för att tillgängligheten ska kunna tillgodoses för alla.

Om dörröppnare däremot används i onödan bidrar det till ökad elförbrukning och framför allt värmeförlust i byggnaden.

Umeå kommun har på flera av sina fastigheter valt att lägga en fördröjning som innebär att knappen måste hållas inne i några sekunder för att dörren ska öppnas automatiskt. På så sätt har beteendet förändrats och dörröppnare används när den behövs som mest.

Extra element

Extra element förbrukar mycket energi och kan vara farligt ur brandsynpunkt. Ett extra element kan förbruka 1 000–2 000 watt per timme, vilket är lika mycket energi som 20–40 datorer förbrukar på en timme!

Extra element kan även påverka eller helt slå ut värmesystemet. Om det är kallt på kontoret inom Umeå kommuns lokaler, anmäl till kommunens fastighetsförvaltning.

Felanmälan till Fastighet

Höj- och sänkbart skrivbord

Ett höj- och sänkbart skrivbord är kopplat till eluttaget och förbrukar därför cirka 5 watt även när det inte används. Dra ut eluttaget när du inte använder det.

Mobilladdare

En mobilladdare kopplat till ett eluttag förbrukar cirka 5 watt även när du inte laddar telefonen. Dra ut mobilladdaren ur eluttaget när du inte använder den. Det sparar energi och är säkrare ur brandsynpunkt.

Skrivare/kopiator

En liten skrivare på ett arbetsrum eller en gemensam skrivare/kopiator förbrukar ungefär 107 W när de inte används (till exempel nätter och helger). Eftersom en gemensam skrivare används av fler är detta att föredra framför flera mindre skrivare.

  • Gör upp rutiner för avstängning eller använd timer till kopiatorn.
  • Kopiera dubbelsidigt och sparsamt. Att kopiera sparsamt är även bra ut arbetsmiljösynpunkt eftersom kopiatorer ger ifrån sig emissioner och partiklar när du använder dem.

Så undviker du standby-el

Skaffa ett grenuttag med strömbrytare. Koppla din dator, datorskärm, höj- och sänkbara skrivbord, skrivare, mobilladdare med mera till grenuttaget så blir det enkelt att stänga av allt när du går hem för dagen.

Sidan publicerades www.umea.se/energispartips