Entrén till Umeå airport.

Umeå satsar på vätgasflyg till 2035

Umeå kommun har tillsammans med Swedavia, RISE och Umeå Energi inlett ett projekt, FLYH2UME, för att möjliggöra flygningar med vätgas som drivmedel från 2035. Detta steg är en del av Umeås arbete att minska klimatpåverkan från flyg och bidra till en hållbar utveckling i regionen.

–   Vi måste arbeta tillsammans för att ställa om flyget och skapa en hållbar framtid för näringslivet i norra Sverige, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun.

Anpassar flygplatser för framtiden

Projektet FLYH2Ume, som pågår över tre år, kommer bland annat att utforma en plan för hur anläggningar för att tanka vätgas på flygplatser kan byggas. Umeå Airport ska fungera som förebild för liknande omställningar på andra flygplatser i Sverige och internationellt.
– Det kräver stora förändringar i flygplatsernas infrastruktur, men det är absolut nödvändigt för att minska flygets klimatavtryck, sägerFredrik Jaresved, chef för strategiska initiativ och innovation på Swedavia.

Stärker säkerheten och klimatarbetet

Projektet innehåller också åtgärder för säker hantering av vätgas och flytande väte. Umeås mål är att bli klimatneutral till 2040, och transportsektorn är en viktig del av detta. FLYH2UME är finansierat med 6,9 miljoner kronor från Energimyndigheten och är en del av Sveriges större satsning på fossilfria flygningar. Initiativet är ett viktigt steg för att nå både lokala och globala klimatmål och positionerar Umeå som en ledare i omställningen till fossilfritt flyg.

Sidan publicerades