Tack för dina synpunkter

Vi diarieför nu ditt yttrande och dina synpunkter kommer att kommenteras av planhandläggaren i en samrådsredogörelse eller ett granskningsutlåtande.

Kontakta oss via detaljplanering@umea.se om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet.

Sidan publicerades