Bredband och IT

Marken i Umeå är fiberrik

Bäst i väst, den placeringen fick Umeå i den undersökning från 2010 som listade bredbandshastigheten i världens städer. Sedan dess har det kommunala bolaget UmeNet uppgraderat nätet från 100 till 1 000 megabit per sekund.

UmeNet har totalt lagt närmare 70 000 kilometer optofiberkabel och fiber, vilket ger 95 procent av invånarna i Umeå kommun tillgång till bredband via fiber.

Kapaciteten är en framgångsfaktor för den expanderande IT-sektorn. Dessutom är avancerade IT-lösningar en naturlig del av verksamheten för tillverkningsföretag, designers, forskare, sjukvård och många andra.

Teknik för nya framsteg

"Den ungdomliga universitetsstaden Umeå visar med både bredd och innovationsförmåga att IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden." Så löd en del av motiveringen till att utse Umeå till Årets IT-kommun 2007. Kommunens effektiva tjänster via webbplatsen bidrog till att Umeå också utsetts till Sveriges kvalitetskommun.

En tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har gjort Umeå till en av världens bredbandtätaste städer. Närheten till universiteten med forskning och kompetent arbetskraft har underlättat rekryteringen inom den expanderande IT-sektorn under många år

Att Norrlands universitetssjukhus, Volvo Lastvagnar, Ålö AB, Komatsu Forest och andra stora nyttjare av IT har integrerat ny teknik, är utvecklande för både den egna verksamheten och informations- och kommunikationssektorn.

I Umeå finns omfattande nätverk med nya och självständiga 3D-grafiker, illustratörer, webbdesigners och programmerare, som i många fall går vidare till internationella företag.

Öppna data

Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Det betyder att det är fritt för den som vill att återanvända data på det sätt man vill, utan att det kostar något. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda detta informationsflöde i sitt arbete, som grund för beslut och för att kunna delta i och bidra till stadens utveckling. Via en webbportal synliggörs informationen för att ge en pedagogisk överblick av innehållet.

Välkommen till vår portal med öppna data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IT-strategi

Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

Sidan publicerades