Klimatsmart hållplats, infart, gång- och cykelväg samt övergångsställe

Intill Universum har vi byggt en ny, innovativ busshållplats. Den är en av många åtgärder som Umeå kommun arbetar med för att främja hållbart resande. Hållplatsen är en testmodell för att kunna pröva nya klimatsmarta lösningar och funktioner. Allt för att göra väntan på bussen trevligare och påstigningen snabbare, för att vi vill att fler väljer att åka buss i framtiden och på så sätt minskas koldioxidutsläppen.

Umeå växer och klimatet utmanar oss. Därför behöver vi hitta nya lösningar för vårt resande och det behöver vi arbeta aktivt med. Hållplatsen är en del av det arbetet. Genom projektet RUGGEDISED fick Umeå kommun möjligheten att testa helt nya lösningar då projektet erbjöd en betydande del av finansiering från andra finansiärer. Det möjliggjorde att få arbeta med studier kring hur en hållplats kan utformas i framtiden tillsammans med Designhögskolan och Umeåbor och sedan testa de nya funktionerna.

Hållplatsen invigdes officiellt 2 oktober 2019.

Läs mer om invigningen och A Station of Being

Fler ytor har byggts om

I samband med ombyggnaden av hållplatsen har även andra ytor byggts om för att förbättra tillgänglighet och trafik­säkerhet. Kurvan längs Petrus Laestadius väg har breddats och en ny placering av övergångsstället gör kopplingen mellan universitetet och Norrlands Universitetssjukhus tydligare för oskyddade trafikanter. Infarten till parkeringen vid Universum har flyttats och gång- och cykelvägen intill hållplatsen har fått en ny dragning.

En del av EU-projektet Ruggedised

Den klimatsmarta hållplatsen är en del av EU-projektet Ruggedised och finansieras delvis därifrån. EU-projekt Ruggedised har fått finansiering från Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, inom ramen för bidragsvtal nr 731198.

Läs mer om Umeås smart city, Ruggedised Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berörda aktörer

Bussresenärer, Ultra, Länstrafiken, Umeå kommun, Umeå Energi samt aktörer i närområdet som Umeå universitet, Akademiska hus och Region Västerbotten.

Sidan publicerades www.umea.se/smarthallplats