Projektet BATS - hållbara färdsätt året runt

Umeå kommun deltar i ett treårigt EU-projekt vid namn BATS, Baltic sea region active travel solutions, som handlar om hållbara färdsätt året runt. Under de mörkare och kallare månaderna på året är det färre som går och cyklar. För att cykling och promenader ska vara ett alternativ hela året måste det vara attraktivt under alla årstider. Inom projektet görs därför olika insatser exempelvis cykelaktiviteter, arbete med vinterväghållning och kommunikation, belysning, gatuombyggnadsprojekt och samarbete med olika aktörer som arbetsplatser och skolor.

Förutom Umeå kommun deltar Cykelfrämjandet i Sverige samt kommuner, universitet och organisationer i flera europeiska städer runt Östersjön; Vilnius, Gdynia, Hamburg, Kalundborg, Klaipeda, Harjumaa, Helsingfors och Tallin. Projektet samfinansieras av Interreg Baltic Sea Region.

Samverkan mellan deltagarna i projektet

I projektet samverkar de som deltar för att lära av varandra. I februari var samtliga organisationer i de andra länderna på besök i Umeå. Det utbyttes erfarenheter om aktiv mobilitet under vintern och alla fick en guidad tur om hur vår vinterväghållning fungerar i Umeå. Konkreta exempel på jämställdhet i stadsmiljön presenterades också.

Sidan publicerades