Särskild undervisning på sjukhus

Barn och unga som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning. Rätten till undervisning regleras i skollagen, grundskoleförordningen och gymnasieförordningen.

Huvudman för särskild undervisning på sjukhus är Umeå kommun och Sjukhusskolan är organiserad under för-och grundskolans elevhälsa.

Sjukhusskolan i Umeå består av två enheter

  • Skola för somatiskt sjuka barn, belägen på Norrlands Universitetssjukhus i anslutning till barnavdelningar och lekterapi.
  • Skola på BUP (barnpsykiatrisk slutenvård), belägen i BUP:s lokaler på NUS, hus 4C.

Skolornas bedrivs i Region Västerbottens lokaler och har Norra sjukvårdsdistriktet (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten) som sitt upptagningsområde.

Det är elevens ordinarie skola som har huvudansvaret för elevens skolgång. Särskild undervisning på sjukhus är ett komplement och hjälper till med planering och undervisning under elevens sjukhusvistelse/utredningstid.

Sjukhusskolan vill:

  • anpassa undervisningen efter elevens behov, förmåga och mående,
  • fungera som en länk mellan elev och ordinarie skola,
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet,
  • minska elevens eventuella oro inför den fortsatta skolgången,
  • ge eleven en chans att få kontinuitet i inlärningen.

Kontakt

Susanne Grönlund
pedagog BUP
070-996 27 45
susanne.gronlund@umea.se

Marcus Ejeholt
pedagog SOMA
090-785 03 22
marcus.ejeholt@umea.se

Karin Svensson
pedagog SOMA
090-785 03 22
karin.svensson@umea.se

Fredrik Norman
pedagog BUP
073-432 11 80
fredrik.norman@umea.se

Sidan publicerades