Skolskjuts vid trafikstörningar

Var alltid uppmärksam på varningar för halt väglag eller andra trafikstörningar via SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här nedan är rutiner för vårdnadshavare och skolans personal vid trafikstörningar och inställda skolskjutsar.

Buss

För trafikinformation gällande skolskjuts med buss inom kollektivtrafik är det till Länstrafiken du ska vända dig. Länstrafiken har trafikinformation på hemsidan och ett telefonnummer dit du kan ringa. Det finns också en mobilapp för att bland annat planera sin resa och se tidtabeller.

Länstrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0771-100 110

Ta Bussen-appen för reseplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om trafikinformation från Länstrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbil

Enligt gällande avtal anlitar Umeå Kommun Cabonline Region Norr AB för skolskjuts med taxi av elever till och från skolan. Vid trafikstörningar finner du information på Cabonlines hemsida för trafikstörningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går även att ringa till deras växel för mer information.

Elev i grundskola: 090-18 18 18
Elev i anpassad grundskola: 090-77 00 00

I appen Cabonline Serviceresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se resor för det eller de barn du är kopplad till. Du kan avboka planerade resor, se historiska resor samt skicka in synpunkter. Appen finns tillgänglig både på Android och iPhone.

Elev hemma på grund av inställd skolskjuts

Kan inte vårdnadshavare lösa egen transport till skolan vid inställd skolskjuts behöver hen meddela skolan att eleven inte kommer.

Ansvar vid inställd skolskjuts efter skoldagen

Vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut är det vårdnadshavares ansvar att ordna skjuts för eleven. Rektor ser till att personal finns kvar på skolan till dess alla elever har hämtats.

Rektor, eller annan utsedd person, informerar även skolans personal och vårdnadshavare om beslutet att hålla skolan öppen längre.

Om turer med anledning av trafikstörning inte kan lämna av eleven vid ordinarie hållplats stannar eleven på skolan tills dess vårdnadshavare kan ordna skjuts hem.

Sidan publicerades