Lärarpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever.

Samordnarna är länken mellan lärarutbildningen och Umeå kommun och genomför placering av studenter på förskolor och skolor.

Kontakt

Praktiksamordnarna är länken mellan lärarutbildningen och verksamheterna inom Umeå kommun, exempelvis när lärarstuderande genomför VFU. De ansvarar för olika enheter.

För- och grundskolan
Katarina Lindinger
070-688 04 70
katarina.lindinger@umea.se

Dragonskolan – övningsskola
Carolina Clarin
070-253 14 69
carolina.clarin@umea.se

Charlotte Eklöf
090-16 37 40
charlotte.eklof@umea.se

Maja Beskowgymnasiet /Forslundagymnasiet
Jonas Stenlund
rektor
070-616 24 17
jonas.stenlund@umea.se

Midgårdsskolan – övningsskola
Elin Sjöström
090-16 59 58
elin.sjostrom@umea.se

Umevux
Gunilla Wallmark
090-16 41 15
gunilla.wallmark@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/vfu