park

Gator och parker

Gator och parker planerar för, bygger och förvaltar gator och vägar, parker, gång- och cykelvägar, industrispår, broar, torg och övriga allmänna platser i kommunen. Verksamheten budgeterar, planerar och upphandlar eller beställer drift och underhåll av dessa områden.

Vi har även ansvar för upplåtelse av mark, grävningstillstånd, torghandel och offentliga toaletter. Gator och parker består av tre områden: planering och projekt, gatudrift och parkdrift.

Läs mer om Gator och parker Öppnas i nytt fönster.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Landskapsarkitekt/annan utbildning vid SLU
  • Trafikplanerare
  • Landskapsingenjör, YH-utbildningar och vuxen- och gymnasieutbildningar.
  • Trafikingenjör
  • GIS-ingenjör

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Landskapsarkitekt/annan utbildning vid SLU
  • Trafikplanerare
  • Landskapsingenjör

Kontakt

Landskapsarkitekt: Michael Holmström

Avdelningschef Myndighet, Administration, GIS): Annika Kjellsson Lind

Trafikplanerare: Marie Frostvinge

Se kontaktuppgifter nedan.

Sidan publicerades