Kommunikation

Läser du till kommunikatör, språkkonsult eller något annat inom kommunikation? Kommunens kommunikatörer erbjuder praktik när det finns behov och möjlighet att ta emot. Om du läser medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Umeå universitet och söker praktik inför slutet av vårterminen, sök gärna senast 30 november. Då får du besked under december om du kan få praktikplats. Har du inte hunnit ansöka i tid, skicka gärna in din ansökan ändå så fort som möjligt. Om du läser en annan utbildning eller söker en annan typ av praktik eller examensarbete kan du söka när som helst under året.

Kommunikationsavdelningen har samordnande och övergripande ansvar för kommunikations­verksamheten i kommunen. Det finns också kommunikatörer som arbetar i verksamheterna, till exempel skola och äldreomsorg. Receptionen i stadshuset hör också till kommunikationsavdelningen.

Kommunikationsarbetet handlar både om intern kommunikation riktad till kommunens anställda och förtroendevalda och kommunikation riktad till kommuninvånare.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Språkkonsult

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Språkkonsult
  • Andra relevanta utbildningar
Sidan publicerades