fyra kollegor runt en karta

Lantmäteri

Inom Lantmäteri arbetar vi inom ett brett verksamhetsspektra med en samlad kompetens inom bland annat geodetisk mätning och beräkning, stomnät, fastighetsbildning, fastighetsregistrering, kartbasförvaltning, system- och webbutveckling, adress- och namnsättning, tryckta- och digitala kartor, analyser, visualiseringar och 3D-modellering.

Läs mer om Lantmäteriöppnas i nytt fönster

Praktikplatser

Lantmäteri tar emot minst tre studerande per läsår. Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Lantmäteri - förrättningslantmätare, teknisk lantmätare, lantmäteriingenjör
  • Jurist med inriktning mot fastighetsrätt
  • Mätningstekniker/-ingenjör
  • Kart-, GIS-, GIT-ingenjör/tekniker
  • Datavetenskap, program-/webbutveckling
  • Samhällsplanering, natur- och kulturgeografi
  • Bygglovsutbildning

OBS! För närvarande och till och med 30 juni 2021 har vi begränsade möjligheter att ta emot exjobb och praktikanter.

Sidan publicerades