Lantmäteri

Vi ansvarar för kommunens grundläggande landskapsinformation och fastighetsdata, GIS/GIT. Vi är också kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. Vi utför även olika tekniska arbeten som service till byggnadsnämnden. Vi svarar även för en omfattande fastighetsrättslig service åt såväl andra förvaltningar som till allmänheten.

Lantmäteri ansvarar för

 • grundläggande geografisk information inom kommunen
 • namn och adressättning inklusive lägenhetsregister
 • framställning av kartprodukter
 • samordning, support, analyser och produkter avseende GIS inom kommunen
 • registrering och arkivhållning avseende byggnads-, lägenhets- och adressregister samt flygfoton
 • fastighetsbildning inom kommunens fastighetsbildningsområde
 • fastighetsrättslig service och rådgivning
 • fastighetsrättsliga uppdrag
 • mätningstekniska arbeten och uppdrag
 • arkiv och ajourhållning av fastighetsregister och registerkarta
 • upprättande av grundkartor och fastighetsförteckningar
 • kommunens stomnät i plan och höjd.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten och Lantmäteri

  Expedition

  Lantmäterimyndigheten

  För frågor som rör förrättningar, fastighetsgränser, avstyckningar, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, servitut.

  090-16 13 28

  lantmaterimyndigheten@umea.se

  Lantmäteri

  För frågor som rör adresser, lägenhetsregister, kartor, kartfiler, tomtkarta.

  090-16 13 00

  lantmateri@umea.se

  Postadress

  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

Sidan publicerades www.umea.se/lantmateri