fyra personer diskuterar runt ett bord

Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa och strategiska organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Vi gillar samverkan och jobbar nära näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Läs mer om Näringslivsavdelningen

Praktikplatser

Vi har tyvärr svårt att ta emot praktikanter. Eventuellt kan vi vid något tillfälle ta emot praktikanter inom internationellt arbete.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd från oss? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Vi har även egna förslag på uppsatsämnen. Vi tar emot ett exjobb per termin. Du kan exempelvis studera inom

  • kulturgeografi
  • ekonomisk historia
  • civilekonom
  • olika program/ämnen på Handelshögskolan
  • olika program/ämnen inom teknisk- naturvetenskaplig fakultet.
Sidan publicerades