Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa och strategiska organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Vi gillar samverkan och jobbar nära näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Läs mer om Näringslivsavdelningen

Praktikplatser

Inom dessa områden tar Umeå kommun Näringsliv emot praktikanter:

  • Företagsnära utveckling inom olika branscher
  • Marknadsföring, content för att positionera staden
  • Analys omvärld och trender, strukturera strategier
  • Praktik på Umeå kommuns kansli för arbetet med Klimatfärdplan

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd från oss? Vi tar gärna emot förslag på examens­arbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Vi har även egna förslag på uppsatsämnen. Vi tar emot ett exjobb per termin. Du kan exempelvis studera inom

  • kulturgeografi
  • ekonomisk historia
  • civilekonom
  • olika program/ämnen på Handelshögskolan
  • olika program/ämnen inom teknisk- naturvetenskaplig fakultet.

Praktik 2024

Inför våren 2024 söker vi två studenter som vill göra praktik hos oss på Umeå kommuns kansli för arbetet med Klimatfärdplan. Utgångspunkten för färdplanen är fem fokusområden där alla i Umeå behövs för att minska utsläppen. Ansök via länken nedan.

Maria Lidberg är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Sidan publicerades