två kvinnor samtalar och skriver avtal

Personal

Personal är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

För varje förvaltning finns en personalchef, underställd förvaltningschefen, och på de större förvaltningarna finns även personalstrateger, personalkonsulter och andra kompetenser inom personalområdet. Utöver förvaltningens medarbetare inom personal finns avdelningen Stadsledningskontoret Personal vilka arbetar med att stötta verksamheterna utifrån deras behov och verka för en enhetlig arbetsgivarpolitik.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Personalvetenskap
  • HR
  • Löneadministratörer
  • Redovisningsekonom
  • Lönespecialist

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Personalvetenskap
  • HR
  • Löneadministratörer
  • Redovisningsekonom
  • Lönespecialist
Sidan publicerades