Personal

Personal är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

För varje förvaltning finns en personalchef, underställd förvaltningschefen, och på de större förvaltningarna finns även personalstrateger, personalkonsulter och andra kompetenser inom personalområdet. Utöver förvaltningens medarbetare inom personal finns avdelningen Stadsledningskontoret Personal vilka arbetar med att stötta verksamheterna utifrån deras behov och verka för en enhetlig arbetsgivarpolitik.

två kvinnor samtalar och skriver avtal

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden

  • Personalvetenskap
  • HR
  • Löneadministratörer
  • Redovisningsekonom
  • Lönespecialist

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Personalvetenskap
  • HR
  • Löneadministratörer
  • Redovisningsekonom
  • Lönespecialist

Kontakt, personalvetarprogrammet

Jonatan Söderström
praktiksamordnare

090-16 48 22
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se

Kontakt, löneadministratörer

Monica Vestberg
lönechef
Lön och pension
090-16 12 93
072-500 70 99
monica.vestberg@umea.se

Sidan publicerades