HR

HR är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

För varje förvaltning finns en HR-chef, underställd förvaltningschefen, och på de större förvaltningarna finns även HR-strateger, HR-konsulter och andra kompetenser inom HR-området. Utöver förvaltningens medarbetare inom HR finns avdelningen SLK HR vilka arbetar med att stötta verksamheterna utifrån deras behov och verka för en enhetlig arbetsgivarpolitik.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

 • Personalvetenskap
 • HR
 • Löneadministratörer
 • Redovisningsekonom
 • Lönespecialist

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

 • Personalvetenskap
 • HR
 • Löneadministratörer
 • Redovisningsekonom
 • Lönespecialist

Förslag på ämnen examensarbete/ uppsats inom HR

 • GDPR inom rekrytering - GDPR och rekrytering hos offentliga arbetsgivare, omvärldsbevakning
 • Exit-enkät - Hur jobbar kommuner/offentliga arbetsgivare med exit-enkäter, omvärldsbevakning
 • Employer branding - Vad är en attraktiv arbetsgivare med lokalt perspektiv?
 • Digitalisering inom HR 
 • Arbets- och uppehållstillstånd - Offentliga arbetsgivare/kommuner, omvärldsbevakning

Sidan publicerades