Umeåregionens brandförsvar

Umeåregionens brandförsvar leds politiskt av brand- och räddningsnämnden där även Vindelns och Robertsfors kommuner ingår. Verksamheten har tre enheter: olycksförebyggande, räddning och säkerhet. Brandförsvar och säkerhet tar emot en brandingenjörselev som går RUB-året vid LTH/SRV per läsår. Praktikplatserna rapporteras till SRV/universitetet, som fördelar platserna.

Läs mer om Umeåregionens brandförsvar

En brandman och en brandkvinna vid en brandbil

Praktikplatser

Brandförsvar och säkerhet tar emot en brandingenjörselev som går RUB-året vid LTH/SRV per läsår. Praktikplatserna rapporteras till SRV/universitetet, som fördelar platserna.

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden Inför praktik görs en helhetsbedömning av den sökandens kompetens och erfarenhet.

 • Brandingenjör
 • Brandmän, SMO
 • Risk- och krishanteringsprogrammet
 • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet
 • Mastersprogram i Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.
 • Riskhanteringsprogrammet
 • Riskhantering i samhället
 • Kris- och konflikthantering

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden, men vi välkomnar även andra utbildningar:

 • Risk- och krishanteringsprogrammet
 • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet
 • Mastersprogram i Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.
 • Riskhanteringsprogrammet
 • Riskhantering i samhället
 • Kris- och konflikthantering
Sidan publicerades