Näringsliv och platsutveckling

Näringsliv och platsutveckling är Umeå kommuns operativa och strategiska organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Vi gillar samverkan och jobbar nära näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Läs mer om Näringslivsavdelningen

Praktikplatser

Inom dessa områden tar Umeå kommun Näringsliv emot praktikanter:

  • Företagsnära utveckling inom olika branscher
  • Marknadsföring, content för att positionera staden
  • Analys omvärld och trender, strukturera strategier
  • Praktik på Umeå kommuns kansli för arbetet med Klimatfärdplan

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd från oss? Vi tar gärna emot förslag på examens­arbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Vi har även egna förslag på uppsatsämnen. Vi tar emot ett exjobb per termin. Du kan exempelvis studera inom

  • kulturgeografi
  • ekonomisk historia
  • civilekonom
  • olika program/ämnen på Handelshögskolan
  • olika program/ämnen inom teknisk- naturvetenskaplig fakultet.

 

Sidan publicerades