Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering, verksamhets­utveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av tre enheter: Digitalisering och verksamhetsutveckling, Kommunledningsstab och Stadsarkiv. Umeåregionens kommunsamverkan har också sitt kansli knutet till avdelningen.

Praktikplatser

Vi tar emot praktikanter från juristprogrammet i mån av tid och plats.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Statsvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Informatik
Sidan publicerades