Demokrati och juridik

Demokrati och juridik har samordnande och kommunövergripande ansvar för juridik, verksamhets­utveckling, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av fem enheter: Juridikenheten, Kansli, Arkiv, Valkansliet och Överförmyndarenheten.

Praktikplatser

Vi tar emot praktikanter från juristprogrammet i mån av tid och plats.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

  • Juridik
  • Statsvetenskap
  • Samhällsvetenskap
Sidan publicerades