Bad

Fritid ansvarar för verksamhet som sköter och driver idrotts- och fritidsanläggningar, fritids-, utflykts- och rekreations­områden, anläggningar för fritidsbåtar, insatser inom fritidsfiske och friluftsliv samt ungdoms- och fritidsgårds­verksamhet. Vi är också en kontakt och ett stöd mellan kommunen och det organiserade föreningslivet.

Verksamheten för våra kommunala bad i Umeå, Hörnefors, Holmsund och Sävar är samlad i en organisation, avdelning bad.

Sidan publicerades