tre personer i en park

Funktionshinderomsorg

Umeå kommuns funktionshinderomsorg ger stöd och service personer med funktionsnedsättning så att de ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Stöd kan innebära till exempel personlig assistans, daglig verksamhet, boendestöd eller boende.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Sjuksköterskeutbildning
  • Socionomprogrammet
  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Vård- och omsorgsutbildning
  • Övriga omsorgsutbildningar

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Sidan publicerades