barn på lågstadiet i klassrum

Grundskola

Verksamhetsområde Utbildning har en gemensam strävan: att alla barn och unga ska ha rätt att nå skol­framgång. Förskolor och grundskolor är samordnade i fem geografiska skolområden. Rektor och förskolechef ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område.

Läs mer om för- och grundskolan i Umeå

Praktikplatser

Utbildningsförvaltningen har avtal med Umeå universitet och tar varje år emot ett stort antal studenter, vi har därför inte möjlighet att ta emot studenter från andra lärosäten. Praktikplatserna fördelas av kommunens VFU-samordnare.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi ser helst att studenter använder de kontakter man får under sin praktik för att skriva examensarbeten och uppsatser. Ta kontakt med din praktikplats och kom överens om ett ämne.

Sidan publicerades