tre personer samtalar vid dator

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningen ansvarar för att

  • utreda behov, formulera individuella mål och fatta beslut om insats samt följa upp besluten
  • samla statistik för inflöde, fånga trender i målgrupper och behovsutveckling på lång sikt
  • tillhandahålla underlag till lokal-, teknik- och kompetensförsörjningsplaner
  • initiera och sammanfatta underlag som specificerar vilken typ av verkställighet vi behöver bygga i framtiden och i viken omfattning.

Rent praktiskt görs det i nära samarbete med funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Socionom

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling.

Sidan publicerades