Praktikcentrum

Varje år tar Umeå kommun emot ett antal studenter från olika utbildningar som gör verksamhetsförlagda studier, VFU, inom kommunens olika verksamhetsområden. VFU/praktik samordnas under praktikcentrum.