Unga

Vi jobbar med ungdomsfrågor som öppen verksamhet, lovverksamhet, arrangemang och områdesarbete. Fritids­gårdarna är ett exempel på vår öppna verksamhet, som främst bedrivs på kvällstid.

För att skapa trygghet och ge bästa möjliga förutsättningar för goda livsvillkor deltar vi i kommunens områdesarbete genom lokala förebyggande råd. Vårt fokusområde är ungdomarnas delaktighet, en lärande verksamhet, i en mängd demokratiska processer. Vi har verksamheter som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättningar.

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

  • Fritidsledarutbildning
  • Barn- och fritidsprogrammet (gymnasieutbildning)

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis skriva kopplat till

  • ungas fritid
  • delaktighet och hälsa
  • jämlikhet och jämställdhet
  • fritid för personer med funktionsnedsättningar.
Sidan publicerades