Tillväxtskapande projekt

Umeå kommun stöttar en mängd utvecklingsprojekt för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Umeå och bidra till en hållbar och attraktiv kommun. Nedan ges olika exempel på aktuella projekt inom områden som bioekonomi, kreativa näringar, och life science.

Kommunens tillväxtanslag

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens utvecklingsanslag. Grundprincipen för projekt som finansieras av utvecklingsanslaget är att de ska lägga grunden för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050.

Läs om vilka kriterier som finns, beviljade projekt samt hur du ansöker om medel

Västerbotten Sweden

Visit Umeå deltar i projektet ”Västerbotten Sweden” som stärker besöksnäringen i Västerbotten och ska sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom besöksnäringen med inriktning på export. En annan viktig del i projektet är hållbarhetscertifiering av destinationerna.

Västerbotten Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intersective Game

Umeå kommun är med och driver ”Intersective Game” som ska etablera ett testbäddskluster inom spelteknik och metodik. Via innovation och ökat utbyte mellan sektorer ska teknik- och tjänsteutveckling stärkas inom spelbranschen och andra branscher.

Intersective Game Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsdriven skogsinnovation

Skog och skogsbruk är viktiga delar när Sverige ställer om till en biobaserad ekonomi. Biobaserade produkter måste bli mer konkurrenskraftiga gentemot traditionella, icke-cirkulära produkter. I ”Företagsdriven skogsinnovation” kopplas små och stora företag inom den skogliga värdekedjan ihop för att driva innovationsutveckling och möta dessa utmaningar gemensamt. Projektet leds av Skogstekniska klustret.

Skogstekniska klustret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bothnia Green Energy

”Bothnia Green Energy” ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. Projektet samarbetar för att bygga innovativa nätverk och ekosystem kring regionens energibolag. 

Bothnia Green Energy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatneutrala Umeå 2030

Projektet ”Klimatneutrala Umeå 2030” ska i bred samverkan utforma en färdplan och identifiera vilka åtgärder Umeå måste göra för att ta sitt ansvar för Parisavtalets genomförande. Arbetet innefattar tre områden: Livsstil och konsumtion; Mobilitet och tillgänglighet; Planering och byggd miljö och utförs i breda partnerskap.

Klimatneutrala Umeå

Gateway Umeå

Arbetet för att attrahera, välkomna och integrera efterfrågad arbetskraft till Umeå sker via "Gateway Umeå" genom exponering av jobbtillfällen, arbetsplatser, talanger som valt Umeå, innovationer och spetsområden. Arbetet tar avstamp i det övergripande målet om 200 000 invånare 2050 och de stora behov av kompetent arbetskraft som finns i Umeås företag och organisationer.

Gateway Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationskraft för grön omställning

Innovationskraft för grön omställning är ett tre-årigt projekt med målet att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och att ta vara på de möjligheter som uppstår till följd av den gröna industriella omställningen i norra Sverige.

Innovationskraft för grön omställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades