Samverkan för tillväxt

I Umeå är vi bra på att samarbeta! Ur samarbete föds det många kreativa idéer, en del av dem blir till företag och andra till samarbetsorgan eller nätverk. Nedan listas exempel på samverkan mellan Umeås näringsliv, universiteten och kommunen. Tillsammans blir vi starkare.

Lista över samverkansinitiativ

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Arbetsmarknadskunskap i skolan drivs av Västerbottens handelskammare och skapar förutsättningar för en starkare kompetensförsörjning i Umeåregionen. Initiativet är arbetsgivarnas röst i klassrummen där elever inspireras och motiveras till att göra genomtänkta studie- och yrkesval.

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arctic Game Lab

Arctic Game Lab arbetar för att utveckla ett spelutvecklingskluster i norra Sverige. Samarbetet inkluderar i dag fem kommuner, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå som samverkar för utbildningsmöjligheter och växande företag inom spelindustrin.

Läs mer om Arctic Game Lab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Curiosum

Curiosum är Umeås nya science center och riktar sig särskilt till barn och unga. Curiosum ska öka intresset för vetenskap och teknik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar, och även vara en mötesplats för samverkan mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar nya perspektiv.

Läs mer om Curiosum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital Impact North

Digital Impact North är ett initiativ för att skapa en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering, känd för att leverera och attrahera genom gränsöverskridande samverkan. Umeå kommun deltar tillsammans med Umeå universitet, RISE, Region Västerbotten, SLU och Umeå Science Park.

Läs mer om Digital Impact North Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska CBRNE-centret

Europeiska CBRNE-centret är en centrumbildning vid Umeå universitet som arbetar med forskning och utvecklingsprojekt inom området farliga ämnen. Umeå kommun stöttar centrumbildningen och ser test- och övningsverksamhet som ett område med stort tillväxtpotential.

Läs mer om Europeiska CBRNE-centret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet är en samarbetsyta för forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Under fyra års tid arbetar doktorand tillsammans med en extern part och handledande forskare med gemensammma problem som behöver utforskas. Företagsforskarskolan har utbildat nära 70 forskare tillsammans med fler än 50 externa partners.

Läs mer om Företagsforskarskolan för samverkan och innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvarkensamarbetet

Städerna Vasa och Umeå har en lång tradition av samarbete, inte minst inom näringslivsområdet. Senaste decenniet har flera gemensamma projekt genomförts, till exempel inom områdena besöksnäring och stöd till cleantechföretag. I det här samarbetet ingår även städerna Karleby, Örnsköldsvik och Skellefteå.

N6-samarbetet

N6-initiativet är ett långsiktigt strategiskt initiativ för att stärka bilden av norra Sverige. Bakom N6-initiativet står de sex största norrländska städerna - städer med stark tillväxt, innovationskraft och kreativitet som tillsammans vill förändra bilden av Norrland.

Läs mer om N6-initiativet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades