Mariehemsängarna

Mariehemsängarna är ett stort öppet parkområde med enstaka träd och träddungar. Den sammanlagda ytan är cirka 0,1 kvadratkilometer och här finns möjlighet att hålla stora evenemang, till exempel brukar Umeås årliga brännbolls­turnering hålla till på Mariehemsängarna. Gräsytorna är tåliga och huvudsakligen avsedda för aktiviteter och lek.

Fakta om platsen

Area: 0,1 kvadratkilometer
Underlag: Gräs
Bussförbindelse: Bra
Vatten: Nej
Toaletter: Nej

Sidan publicerades