Rådhustorget

Rådhustorget ligger mitt i centrum intill stadens rådhus och används normalt för torghandel. Ytan avser delen mellan Kungsgatan och trappan mot rådhuset (vid flaggstängerna).

Torghandel är tillåten året runt klockan 09.00–21.00. Det är viktigt att ansökan görs i god tid.

Förslag på arrangemang

Används till sportarrangemang, modevisning, insamlingsgalor och konserter. Exempel på arrangemang är Musikhjälpen som sände från sin glasstudio på Rådhustorget en hel vecka i december 2017 samt Swedish beach tour.

Fakta om platsen

Area: 1 200 kvadratmeter

Underlag: Stenbelagt torg

Markvärme: Ja

Elektricitet: 12 elskåp nedfällda i marken. Två finns i anslutning till talarplatserna Rådhustrappan och Äppellunden. Totalt finns 4 stycken 13 ampere, 8 stycken 16 ampere, 4 stycken 32 ampere och 2 stycken 63 ampere.

Placering i staden

Cirka 300 m väster om Rådhustorget ligger Renmarkstorget med en yta på cirka 2 500 kvadratmeter. Cirka 300 meter i sydlig ritning ligger kulturhuset Väven och Skeppsbron med en aktivitetsyta på cirka 3 500 kvadratmeter.

Relaterade platser

Kungsgatan

Renmarkstorget

Sidan publicerades