Skeppsbron

Skeppsbron ligger precis intill älven mellan Hamnmagasinet ungdomens hus och kulturhuset Väven. Det är en central plats vid älven och längs med kajen finns restaurangbåtar.

Ytan passar bäst för lite större evenemang som till exempel konserter men är även lämplig för idrottsevenemang. På Skeppbron går det bra att hägna in ytan.

Förslag på evenemang

Konserter, idrottsevenemang med mera.

Fakta om platsen

Area: cirka 2 500 kvadratmeter
Underlag: Asfalt
Scen: Nej
Elektricitet: 2 stycken uttag 63 ampere 3-fas, 4 stycken 32 ampere 3-fas, 2 stycken uttag 16 ampere 3-fas, 2 stycken 10 ampere 1-fas
Vatten: Nej
Toaletter: Nej
Parkeringar: Nej
Bussförbindelse: Ja

Om Umeälven

Umeälven flyter genom staden, intill Skeppsbron, och är vid centrum cirka 230 meter bred. Älven är i sin mittfåra och mot södra sidan relativt strömmande, men med lugnare vatten mot centrumsidan. Vattenflödet kan variera över tid beroende på att Vattenfall reglerar vattenmängden från sitt kraftverk i Stornorrfors. Vattentemperaturen kan variera mellan 12–18 grader beroende utetemperatur och sommarvärme.

Mer information

Sidan publicerades