Mariehemsängarna

Mariehemsängarna är ett stort öppet parkområde med enstaka träd och träddungar. Den sammanlagda ytan är cirka 0,1 kvadratkilometer och här finns möjlighet att anordna stora evenemang. Det passar bra för olika springlopp och aktiviteter som kräver större ytor. Till exempel brukar Umeås årliga brännbolls­turnering hålla till på Mariehemsängarna.

Gräsytorna är tåliga och huvudsakligen avsedda för aktiviteter och lek.

Fakta om platsen

Area: 0,1 kvadratkilometer
Underlag: Gräs
Bussförbindelse: Ja
Vatten: Nej
Toaletter: Nej

Sidan publicerades