Tillsyn av folkölsförsäljning och servering

Miljö- och hälsoskydd har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvar över försäljning och servering av folköl. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna tillsynsbesök på de anläggningar som anmält folköls­försäljning.

Hur går ett tillsynsbesök till?

De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter besöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om tillsynen visar på många eller allvarliga brister så gör Miljö- och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Avgift

En årlig avgift för tillsyn av folkölförsäljning/servering tas ut.

Läs mer om avgifter Öppnas i nytt fönster.

Försäljningsregler för folköl

I alkohollagen (2010:1622) Länk till annan webbplats. hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande regler:

18-årsgräns

Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.

På varje försäljningsställe för folköl ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år.

Beställ dekaler kostnadsfritt från Folkhälso­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Langning

Tänk på att inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.

Berusade personer

Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Alternativa drycker

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av folköl ska särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Övriga regler

Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen, och du får till exempel inte bjuda kunder på folköl.

Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i lokalen eller tillhörande utrymmen.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.

Du kan använda folkhälsomyndighetens mall för egenkontroll av folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en hjälp när du tar fram ditt egenkontroll­program.

Övriga regler

Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen, och du får till exempel inte bjuda kunder på folköl.

Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i lokalen eller tillhörande utrymmen.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om personalen bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Förbud mot försäljning

Om du inte följer alkohollagens regler kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet är allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Böter eller fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sidan publicerades