Behandling av personuppgifter vid anmälan till program eller föreställning på Norrlandsoperan

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, till exempel för- och efternamn eller mejladress.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera din anmälan till exempelvis ett kulturprogram eller deltagande i en utlottning av biljetter.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med system för insamling och lagring.

Dina personuppgifter delas med Norrlandsoperan. Efter föreställningen raderas dina uppgifter i Norrlandsoperans kundregister.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden i Umeå kommun, 901 84 Umeå, umea.kultur@umea.se. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades