Diarium

Varje nämnd i kommunen har ett diarium med inkomna, utgående och upprättade handlingar. Det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen och privatpersoner, företag eller myndigheter, till exempel inkommande och utgående post. Brev och handlingar, även mejl, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihets­förordningen, men de finns inte alltid i diaret. Diariet sköts av en registrator.

Diarium på webbplatsen

I webbversionen av kommunens diarium finns diarienummer för att hitta handlingar, registreringsdatum, ärenderubrik med information om vad handlingen handlar om och händelser i ärendet.

Vissa uppgifter är dolda, till exempel sekretssbelagda uppgifter, personnummer, avsändare och mottagare eller uppgifter som kan vara intrång i personlig integritet. En del ärenden eller handlingar kan undantas från offentlighet enligt sekretess­lagen. På grund av regler i dataskyddsförordningen publiceras inte vissa uppgifter om enskilda personer i diariet på webben.

Sök i diariet

  • Sök med enskilda ord i ärenderubriken genom att markera ordet med procenttecken, till exempel "%remiss%". Då får du fram alla ärenden som innehåller ordet.
  • Sök vad som har kommit till ett visst diarium genom att välja en nämnd och ange datum.
  • Klicka på ärenderubriken för att se en lista över händelser i ett ärende.

Handlingar för miljö- och hälsoskyddsnämnden och enskilda handlingar för andra nämnder visas inte i webbdiariet. Har du frågor om diariet eller vill ta del av allmänna handlingar, kontakta registrator.

Sidan publicerades www.umea.se/diarium