Google workspace

Här hittar du som elev information om det du behöver känna till och tänka på när du arbetar med verktygen i Google Workspace för utbildning. Google Workspace består av ett antal användarvänliga webbtjänster som är speciellt anpassade för skolarbete och lärande både i skolan och hemmavid, individuellt och tillsammans med andra.

Riktlinjer för elevers användning av Google Workspace

Som elev är det viktigt att du känner till vilka riktlinjer som gäller för användandet av Google Workspace.

Viktigt att tänka på kring ditt googlekonto:

  • Elevers googlekonton ligger på vår egen domän edu.umea.se. Det är domänadministratören som styr vilka appar, funktioner och tjänster som kan användas inom domänen. Om du inte kommer åt en viss tjänst eller funktion beror det mest troligt på att den inte lever upp till vissa lagar och förordningar och kan därför inte användas i skolarbetet.
  • Använd inte din skolmejl (användarnamn@edu.umea.se) för att registrera dig på webbtjänster och appar som används för privat bruk.
  • Det material som skapas och lagras i Google Workspace ska vara skoluppgifter och skolarbeten. Annan dokumentation som IUP, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram hanteras i andra verktyg.
  • Tänk på att det du skriver inte ska innehålla känsliga uppgifter eller vara kränkande. På samma sätt som att man inte kränker andra i skolan ska det som skrivs här inte vara kränkande för någon eller på annat sätt strida mot skolans förhållningsregler och värdegrund eller gällande lagstiftning. 
  • Se till att du har koll på hur du använder delningsfunktionen när du delar material till andra.
  • Ditt Googlekonto försvinner då du slutar skolan, se mer nedan.
  • Om du känner dig osäker på något, ta kontakt med din lärare eller mentor.

Ta del av riktlinjerna här: Riktlinjer elever Google Workspace för utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så använder du Google Workspace

Du som använder Chromebooks har automatiskt åtkomst till tjänsterna som är aktiverade för ditt googlekonto (användarnamn@edu.umea.se). Du loggar in med din Googlemejl och det lösenord du fått.

Information om hur du byter lösenord då du är på skolans nät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – du kan också be din lärare hjälpa dig med det.

Google Classroom

Plattform där elevers olika arbeten och uppgifter delas ut och lämnas in.

Logga in i Google Classroom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att göra en uppgift i Classroom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Google Drive

Skapa, dela, lagra och samarbeta i olika typer av dokument.

Lathund kring Google Drive Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt för elever som slutar i kommunal skola

Om du slutar i kommunal skola kommer du förlora åtkomst till ditt Googlekonto, inklusive din epostadress. (ditt edu.umea.se-konto) och innehållet kommer att raderas. (Om du börjar kommunal skola igen efter sommarlovet behåller du ditt konto och därför gäller inte denna information dig.)

Det innebär bland annat att du inte kommer åt filer på din Drive eller att du inte kan logga in på din Gmail för ditt skolkonto. Om du vet att detta gäller dig behöver du göra vissa förberedelser innan du slutar.

Ändra e-post på tjänster du registrerat dig på med din edu.umea.se-mejl

Eftersom du inte längre kommer att ha åtkomst till din gmail behöver du gå in på eventuella tjänster som du har registrerat dig på med din edu.umea.se-adress och byta till en annan e-postadress.

Överför eventuellt material du vill ha kvar

Material som du vill ha kvar kan överföras till ett annat googlekonto. Du behöver alltså först se till att du har ett privat Googlekonto. Sedan kan du överföra material till det kontot.

Hur du överför material till annat Googlekonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades